Seneste nyt
2020-03-19 14:50 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Nyheder > Nyhedslæser

Grønningen og vores grønne arealer

2010-07-14 21:45 af Webmaster

Vi har haft en alvorlig samtale med Skælskør Gartnerne, der ikke har udført det arbejde, de skulle - ifølge kontrakten.

Skælskør Gartnerne har lovet, at alle kontraktmæssige opgaver, der skulle have været udført indtil dato, vil blive gennemført i løbet af de næste uger:

1.  Alle hegn, kanter og bede skal luges for ukrudt, der efterfølgende bliver fjernet.
2.  Hegnet ud for miljøstationen mellem Etape 4 og 5 ud mod Metroen skal fjernes og erstattes med et ”DSB” hegn.
3.  Højene ud mod Øresundsvej i Etape 5 skal luges for ukrudt, der efterfølgende skal fjernes.
4.  Alle hække skal være klippet.
5.  Alle udgåede fyrretræer fjernes – erstattes i november, se nedenfor.

Der blev endvidere givet mulighed for, at en eller to af de kontraktmæssige 3 årlige klipninger af højene kan konverteres til enten 2 gange klipning og en vækrivning af det afklippede eller til en gang klipning, en gang vækrivning og en gang lugning med efterfølgende fjernelse af ukrudtet.

Det vil derfor være op til den enkelte etape at beslutte hvordan, man ønsker højene skal behandles.

Der blev under samtalen snakket om højenes udseende:
Ønsker man naturgræs, skal højene klippes 1 gang om året (september) med fjernelse af det afklippede samt lugning for ”agressorer”, der er bynke, tidsler, brændenælder og syre og med efterfølgende fjernelse af ukrudtet. (Etape 5)

Ønsker man rabatgræs, skal højene slås 3 gange – græsset ligger efter klipningen.  Det vil give færre blomster (Grønningen).

Med hensyn til vedbend-bedet ud for Etape 1 ud mod Lergravsvej vil vedbend-bedene blive slået i højde lige over efeu-bladene.  Det vil tage toppene af padderokkerne og give et pænt ensartet udseende. Der vil efterfølgende blive strøet kunstgødning ud over områderne.

Det viser sig, at padderokker opfører sig som skvalderkål med lange dybtgående rødder - en enkelt rodklump bliver til en ny plante. Derfor er håndlugning en håbløs opgave.
Da padderokker vokser på fattig jord, anbefalede Jens Boulund, at man giver bedene kunstgødning i stedet.  Det vil give stærkere vedbend og dårligere vækstmuligheder for padderokkerne.

Jens Boulund anbefalede endvidere, at man skulle overveje at erstatte de udgåede fyrretræer med en mere busket fyr ved navn pinus mugo.  Den sort bliver mere busket og ikke alt for høj.

De udgåede fyrretræer bliver erstattet i begyndelsen af november, når vækstperioden er slut.

Jens Boulund kom med et ønske til beboerne: nemlig at lade utilfredshed, klage over gartnerarbejdet eller beplantninger m.m. gå til Grundejerforeningens bestyrelse og ikke ud over gartnerne. Dels ødelægger det gartnernes arbejdsglæde, og dels tager det megen tid af den, der skulle bruges til at udføre gartnerarbejdet.  Man tog meget gerne imod ros!

Vi lader opfordringen gå videre.

Tilbage